Hingstpool

Grabbar i grupp fostrar varandra!

Avelsföreningen för den svenska varmblodiga hästen, ASVH och Hingsthållar-föreningen, HHF hade 2010 diskussioner kring projektet hingstpooler. I artikeln i Tidningen Ridsport nr 13 2010, Hingstpooler gör uppfödningen enklare,   framfördes tankarna kring att utveckla lösdrifter för unga hingstar. Man ser bättre möjligheter för att behålla hingstämnen genom uppfödning i grupp. Projektet sammanfattades så här i ridsport: ”Grabbar i grupp, som fostrar varandra, kan kontrolleras och värderas – och dessutom slipper tära på uppfödarens/krafter och tålamod.” Detta främjar då den svenska aveln, där det alltså finns en önskan om att fler unghingstar får förbli hingstar åtminstone till de är tre år. Om de inte får gå på lösdrift är risken stor att de kastreras vid tidig ålder och då blir följden att hingstmaterialet minskar inför de årliga bruksproven. Sverige behöver bli bättre på att få fram godkända hingstar. Detta väckte nya tankar kring lösdrift för unghingstar och vi började fundera kring att starta upp en hingstpool. Så 2011 lämnade vi in en ansökan om investeringsstöd till Länsstyrelsen, där vi beskrev vårt projekt och våra mål med satsningen. Med eller utan stöd bestämde vi oss redan då för att satsa och genomföra projektet. Hingstpool Idag har vi en väl fungerande lösdrift för unghingstar där de har fri tillgång till grovfoder och får kraftfoder en gång per dag. Lösdriften håller hög säkerhet och det finns boxar i anslutning, vid eventuell konvalecens. 2-årshingstarna går 3 eller 4 tillsammans och 1-åringarna går  i en grupp om 8 stycken. Under dagtid och om vädret tillåter kan de röra sig på stora kuperade skogsmarker. Minst en gång under året har vi veterinär med mobil röntgen på plats.Då kan unghäst- och hingströntgen utföras, vilket är nödvändigt för den fortsatta hingstvärderingen. Vi kan också vid kastrering eller eventuella benbitsoperationer ombesörja konvalecensen. Om hingstägarna önskar anordnar vi även en lokal rådgivande bedömning där delar av AVN - avelsvärderingsnämnden kommer till oss för att värdera hingstarna. Som en naturlig fortsättning på lösdriften kan unghästarna stanna kvar hos oss för inridning och utbildning. Fördelen är att vi redan känner hästarna väl och de oss, vilket av erfarenhet förenklar inridningsmomentet. Hästarna står då i ett modernt stall med stora boxar i direkt anslutning till ridhus.     Maximus 04-13-2827 visad av Joakim Gullberg Treårstest, SWB, Flyinge 2016-04-30 Foto: Yvonne Karlsson
PRISER (exklusive moms):Macacho hingst

Lösdrift september - maj: 2400 kr/månad

Bete juni - augusti: 1400 kr/månad

Uppstallning utan träning: 4000 kr/månad

Inridning/utbildning: 6000 kr/månad (för de hästar som varit i vår lösdrift) 7000 kr/månad (för övriga hästar)